Hướn dẫn Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

Số kí hiệu Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH
Ngày ban hành 31/03/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/03/2019
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

 
BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 

Phú Yên, ngày  01  tháng 04  năm 2019
 
HƯỚNG DẪN
Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” 
Giai đoạn 2018 - 2022
-----------

          Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, tay nghề, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Thông qua phong trào, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các điển hình học sinh tiêu biểu về rèn luyện, học nghề; tham gia quá trình hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.
2. Yêu cầu
- Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Phú Yên triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đến các tổ chức Đoàn, học sinh của chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được xét, trao ở 03 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp trường.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
1. Công tác triển khai, tuyên truyền, giới thiệu phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” 
- Tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” cho các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên các trường có đào tạo hệ trung cấp. Tập trung tuyên truyền tới nhóm học sinh chưa biết, chưa tham gia phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” để học sinh thấy được mục đích, ý nghĩa của phong trào và những lợi ích của sự phấn đấu, rèn luyện khi đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.
- Tổ chức tuyên truyền trực quan về phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trên bảng tin, tờ rơi, tranh, ảnh... tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trên các giảng đường, khu ký túc xá, các địa điểm tập trung đông học sinh. Chú ‎ý giới thiệu các nội dung của phong trào và tiêu chí phấn đấu để đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.
- Phối hợp với các đơn vị truyền thông báo chí, xây dựng các tuyến bài giới thiệu về phong trào qua các mô hình, giải pháp hiệu quả, sáng kiến, các gương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”.
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp, câu lạc bộ, đội, nhóm; diễn đàn, hoạt động rèn tay nghề, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao; các hoạt động tình nguyện,… do nhà trường hoặc Đoàn thanh niên tổ chức.
2. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho học sinh tham gia phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”
2.1 Nhóm giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện đạo đức
- Tổ chức các hoạt động để học sinh thực hiện các nội dung học tập và làm theo lời Bác, tập trung các đức tính trung thực, trách nhiệm, cần cù, sáng tạo, ý thức kỷ luật, tinh thần yêu lao động. Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, các tấm gương học sinh đạt thành tích tốt trên các mặt rèn luyện đạo đức, lối sống.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử, văn hóa của dân tộc, của Đảng, Đoàn, truyền thống nhà trường, ngành nghề theo học. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình biên giới, biển đảo cho học sinh, thông qua đó, giúp cho học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, rèn luyện tác phong công nghiệp, động cơ học tập đúng đắn cho học sinh.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, rèn luyện tác phong công nghiệp, động cơ học tập đúng đắn cho học sinh.
- Tổ chức cho học sinh tham gia thường xuyên các hoạt động tình nguyện tại lớp, trường, ký túc xá: các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hiến máu tình nguyện, chăm sóc bảo vệ môi trường nơi học và nơi ở, tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn;…
- Tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức gặp gỡ đối thoại với học sinh để học sinh trao đổi, bày tỏ nguyện vọng, nhu cầu chính đáng, thông qua đó, nắm bắt tư tưởng, định hướng, hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện.
2.2 Nhóm giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện tay nghề
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, trang bị kiến thức nghề nghiệp cho học sinh thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi tìm hiểu kiến thức, nghề nghiệp, thăm quan mô hình thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, hỗ trợ liên hệ nơi thực tập cho học sinh. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, thông tin về nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu của doanh nghiệp với các ngành nghề.
- Tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” tạo điều kiện để học sinh gặp gỡ, giao lưu với các thợ lành nghề, các tấm gương học nghề thành đạt,… giúp học sinh hiểu nghề, yêu nghề và có ý thức nỗ lực phấn đấu rèn luyện tay nghề.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp cho học sinh thông qua các hội thi học sinh giỏi nghề, hội thi sáng tạo trẻ, các diễn đàn, tọa đàm trao đổi các kinh nghiệm học nghề. Duy trì, phát triển các câu lạc bộ, đội nhóm học thuật, các câu lạc bộ rèn luyện tay nghề trong các trường. Tổ chức trang bị kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo của học sinh.
- Vận động các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội quan tâm, hỗ trợ để duy trì, phát triển các giải thưởng, quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt, học sinh có thành tích tốt trong học tập, trong các kỳ thi giỏi nghề các cấp.
- Giới thiệu các chế độ, chính sách hiện hành về nghề nghiệp có liên quan đến học sinh. Tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các khoa hỗ trợ các hoạt động học thuật, hoạt động nâng cao tay nghề của học sinh.
2.3 Nhóm giải pháp tạo môi trường cho học sinh rèn luyện thể lực
- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nhằm tạo môi trường động viên, khuyến khích học sinh rèn luyện thể lực như: Ngày hội học sinh khỏe, đồng diễn thể dục, dân vũ, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao dân gian; định kỳ tổ chức thi đấu các môn thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường.
- Xây dựng và phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm thể dục, thể thao của học sinh. Vận động mỗi học sinh tham gia rèn luyện thường xuyên một môn thể thao.
- Tham mưu cho nhà trường xây dựng các sân chơi, trang bị dụng cụ thể thao cần thiết, phù hợp với sở thích của học sinh và điều kiện của nhà trường.
3. Công tác bình chọn, tuyên dương “Học sinh 3 rèn luyện” 
3.1. Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập Hội đồng xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh cho các học sinh đạt tiêu chuẩn theo quy định.
- Thời gian xét chọn: xong trước ngày 20/9 hàng năm.
- Lễ tuyên dương, trao giấy chứng nhận cho học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh tổ chức trước ngày 30/9 hàng năm.
- Hồ sơ đề nghị xét trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh gồm có:
+ Công văn đề nghị của Ban Thường vụ Đoàn trực thuộc.
+ Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của Đảng ủy hoặc Ban Giám hiệu nhà trường, của Bí thư Đoàn trường.
+ Bản photo giấy khen (hoặc photo Quyết định, giấy chứng nhận) đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường.
+ Bản photo kết quả rèn luyện, kết quả điểm học tập của năm học xét trao Danh hiệu, có xác nhận của nhà trường.
+ Bản photo giấy khen của Đoàn trực thuộc, bằng khen hoặc giấy khen đạt các giải thưởng về học tập, tay nghề, thể lực, các giải thưởng văn hóa, văn nghệ khác…(nếu trong báo cáo thành tích có nêu).
3.2. Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường 
- Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng tiêu chuẩn cụ thể danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn cấp trên và tình hình thực tiễn của học sinh và đơn vị.
- Ban Thường vụ Đoàn trường thành lập Hội đồng xét, tùy điều kiện của Đoàn Trường tổ chức trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường; gửi hồ sơ đề nghị danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh lên Đoàn cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn.
4. Hỗ trợ học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp
- Đoàn thanh niên các trường tham mưu cấp ủy, Ban Giám hiệu có các chế độ ưu tiên về học phí, điều kiện học tập, ký túc xá, sử dụng phòng thực tập…đối với học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.
- Tổ chức các hoạt động kết nối học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” giới thiệu chỗ thực tập, việc làm thêm, việc làm sau khi ra trường; vận động các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ “Học sinh 3 rèn luyện” trong quá trình học tập, rèn luyện.
- Phát huy học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp trong tuyên truyền, giới thiêu, tổ chức các hoạt động của phong trào. Tùy điều kiện, các cấp bộ Đoàn thành lập câu lạc bộ “Học sinh 3 rèn luyện”, tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm chia sẻ, hỗ trợ, phát huy học sinh đạt Danh hiệu, tăng cường sự tương tác giữa các học sinh đã đạt Danh hiệu và học sinh đang phấn đấu đạt Danh hiệu.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, rút kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình hoạt động tiêu biểu của các cấp bộ Đoàn trong quá trình thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” nhằm nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào; xét chọn, tổ chức tuyên dương các học sinh đạt Danh hiệu cấp tỉnh.
- Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức các hoạt động tạo môi trường để học sinh tham gia phong trào, tổ chức các hoạt động để phát huy, hỗ trợ học sinh đạt Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” các cấp.
2. Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng Công thương Miền Trung, Đoàn trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
- Căn cứ hướng dẫn của Tỉnh Đoàn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện,  xây dựng tiêu chuẩn danh hiệu cho phù hợp với đặc thù của đơn vị; hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào, danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” đến các tổ chức cơ sở Đoàn, chi Đoàn.
- Tổ chức tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường; giới thiệu những gương điển hình để tuyên dương cấp tỉnh. Vận động nguồn lực xã hội để chăm lo, phát huy, giúp đỡ học sinh đạt Danh hiệu tiếp tục phát triển.
- Hàng năm, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào và gửi hồ sơ xét danh hiệu cấp tỉnh gửi về Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Phú Yên trước ngày 15/9 hàng năm.
Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Trung ương Đoàn;
- Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường CĐ Công thương Miền Trung, CĐ Y tế Phú Yên;
- Đoàn khối các cơ quan tỉnh;
- Đoàn trường CĐ Công thương Miền Trung, Cao đẳng Y tế Phú Yên;
- Lưu VP, TNTH.
      TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Trần Minh Trí
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây