STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 KẾ HOẠCH 02/12/2020 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
2 Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN 08/06/2020 Kế hoạch Liên tịch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên Phú Yên năm 2020 của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Phú Yên.
3 Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN 08/06/2020 Kế hoạch Liên tịch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên Phú Yên năm 2020 của Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh Phú Yên.
4 Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển 19/02/2020 Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên.
5 HƯỚNG DẪN 22/10/2019 Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
6 Số: 25-KH/HTN 22/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
7 Số: 19 -HD/HTN 24/12/2018 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
8 Tài liệu 05/03/2019 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2019
9 Đề cương tuyên tuyền 03/03/2019 Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2019
10 Số: 543 - CV/TĐTN-TTNTH 19/02/2019 Công văn - Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần IV (2018 - 2019) và Thể lệ cuộc thi
11 06-KH/ĐTN 15/03/2018 Thể lệ cuộc thi ảnh với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo chung sức xây dựng nông thôn mới"
12 Kế hoạch số 45-KH/TĐTN-TCKT 09/07/2018 Triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022
13 64-KH/TWĐTN-VP 17/06/2018 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh " Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2018
14 Thông báo số 90-TB/TĐTN-TTNTH 06/06/2018 Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên Lần thứ 8 (2018 - 2019) có thể lệ kèm theo
15 Số: 88 -HD/TĐTN-TNTH 11/07/2017 Thực hiện Hướng dẫn số 68-HD/TWĐTN-TNTH ngày 03/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Khi tôi 18” trong các trường THPT, TTGDTX giai đoạn 2015 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:
16 Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH 31/03/2019 Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:
17 Công văn số 2313-CV/TĐTN-TG 13/09/2017 V/v tham gia cuộc thi viết "Kể chuyển về Mẹ Việt Nam anh hùng
18 Hướng dẫn số 118-HD/TĐTN-TG 13/09/2017 Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)
19 Kế hoạch số 325-KH/TĐTN-TG 12/09/2017 Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
20 Công văn số 2300-CV/TĐTN-TG 05/09/2017 V/v tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022
21 Công văn số 2299-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 05/09/2017 V/v giới thiệu tác phẩm tham gia Cuộc thi video clip Thanh niên với văn hóa giao thông
22 Kế hoạch số 324-KH/TĐTN-TG 04/09/2017 Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề "Dấu ấn nhiệm kỳ" chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022
23 Công văn số 2291-CV/TĐTN-TG 25/08/2017 “V/v triển khai tuyên truyền các nội dung, khẩu hiệu về ASEAN nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN”
24 Công văn số 2290-CV/TĐTN-TG 25/08/2017 “V/v định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2017”
25 Công văn số 2289-CV/TĐTN-TG 25/08/2017 V/v tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018
26 Công văn số 2265 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 07/08/2017 V/v triển khai Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV năm 2017
27 Hướng dẫn số 117 -HD/TĐTN-TNNTCNVCĐT 07/08/2017 Về việc sử dụng phí ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
28 Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-STTTT-TĐTN 24/07/2017 Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ IV và tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2017
29 Kế hoạch số 321-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 16/07/2017 Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức mới trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên
30 Kế hoạch số 320 -KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 16/07/2017 Tổ chức Cuộc thi làm phim ngắn tuyên truyền an toàn giao thông với chủ đề “Thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông
31 Hướng dẫn số 116 -HD/TĐTN-TCKT 10/07/2017 Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng" năm 2017
32 Kế hoạch phối hợp số 04 -KHPH/TĐTN- TNXP 29/06/2017 Tổ chức Chương trình 'Hành quân về nguồn"
33 Công văn số 2209-CV/TĐTN-TG 22/06/2017 V/v tuyên truyền đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
34 Công văn số 2208-CV/TĐTN-TG 22/06/2017 V/v hưởng ứng Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sỹ
35 115-HD/TĐTN-TG 22/06/2017 Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mớ
36 Chương trình phối hợp số 04 -CTPH/TĐTN-BTG 21/06/2017 Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017-2022
37 Kế hoạch số 316-KH/TĐTN-TNNTCNVCĐT 11/06/2017 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nông thôn mới năm 2017
38 Công văn số 2196-CV/TWĐTN-TG 08/06/2017 V/v tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
39 Hướng dẫn số 114-HD/TĐTN-TG 08/06/2017 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
40 Công văn số 2195-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v triển khai Giải thưởng KHCN thanh niên Quả cầu vàng năm 2017
41 Công văn số 2194-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu xét tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2017
42 Công văn số 2193-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v triển khai xây dựng 150 Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
43 Công văn số 2189-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v chuẩn bị các nội dung Hội thi Nghiệp vụ giỏi NHCSXH tỉnh Phú Yên
44 Công văn số 2188-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 08/06/2017 V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017
45 Thông báo số 503-TB/TĐTN-TCKT 06/06/2017 V/v kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017
46 Thông báo số 495-TB/TĐTN-TG 24/05/2017 V/v tham gia Cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
47 Công văn số 2169 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 "V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25/5 - 31/5/2017"
48 Công văn số 2167 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 "V/v triển khai Hội thi Nghiệp vụ giỏi NHCSXH tỉnh Phú Yên"
49 Công văn số 2166 -CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 "V/v triển khai Cuộc thi xây dựng ý tưởng, đề án Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017"
50 Công văn số 2165-CV/TĐTN-TNNTCNVCĐT 23/05/2017 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây