Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Số kí hiệu Kế hoạch số 312-KH/TĐTN-TG
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
 ***
Số:  312-KH/TĐTN-TG
   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
   
Phú Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2017
 
 KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh"
---------------
 
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh  Phú Yên năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2017, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến đông đảo đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.
- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các vấn đề lý luận, cán bộ, đoàn viên, thanh niên vận dụng hiệu quả Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào đời sống thực tiễn.
- Các nội dung cuộc thi phải được tổ chức khoa học, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với đối tượng.
II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG - HÌNH THỨC - THỜI GIAN
1. Đối tượng
Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung
- Các kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn; lý luận chính trị, lịch sử về Đảng, Đoàn - Hội - Đội.
- Các kiến thức tổng hợp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước và của tỉnh Phú Yên.
- Các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ VIII...
 
3. Hình thức, thời gian
a. Hình thức
Thi trắc nghiệm trực tuyến trên website của Tỉnh Đoàn, địa chỉ tuoitrephuyen.vn tại chuyên mục Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh".
b. Thời gian
- Từ ngày 15/5/2017 - 23/7/2017.
- BTC sẽ tổng kết và trao giải thưởng hằng tuần cho cá nhân trả lời đúng các câu hỏi và dự báo gần đúng số lượng người tham gia.
  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Cấp tỉnh
  - Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh" năm 2017 kèm theo Thể lệ triển khai đến các cấp bộ Đoàn.
  - Giao Ban Tuyên giáo làm bộ phận thường trực, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn các nội dung liên quan, triển khai tổ chức Cuộc thi đạt hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức tham gia; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Cuộc thi đảm bảo kế hoạch đề ra. Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền trước, trong và sau khi cuộc thi kết thúc.
2. Cấp huyện và tương đương
- Thông tin tuyên truyền rộng rãi nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” đến các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên, hội viên, thanh thiếu nhi; vận động các lực lượng trong hệ thống mình quản lý chủ động tham gia hiệu quả Cuộc thi.
- Tham gia hiệu quả Cuộc thi sẽ là một trong những tiêu chí, nội dung quan trọng đối với công tác đánh giá, thi đua năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các Ban Tỉnh Đoàn triển khai, thực hiện đạt hiệu quả.
 
 
Nơi nhận:
- BBT Trung ương Đoàn;
- Ban TG, VP TW Đoàn;
- TT, Ban DV, TG, VP Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Lượt xem:1964 | lượt tải:786

Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020

Lượt xem:349 | lượt tải:505

Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 (Phú Yên Youth Startup 2020 - PYS20)

Lượt xem:611 | lượt tải:496

Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển

Triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Lượt xem:819 | lượt tải:197

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:1099 | lượt tải:0

Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH

Hướn dẫn Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:1384 | lượt tải:0

Tài liệu

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2019

Lượt xem:844 | lượt tải:247

Đề cương tuyên tuyền

Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2019

Lượt xem:797 | lượt tải:262

Số: 543 - CV/TĐTN-TTNTH

Công văn - Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần IV (2018 - 2019) ”

Lượt xem:708 | lượt tải:510

Số: 19 -HD/HTN

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem:629 | lượt tải:208
Cộng tác tin bài và góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây