Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"

Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"

Số kí hiệu Hướng dẫn số 111-HD/TĐTN-TG
Ngày ban hành 02/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  111-HD/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2017
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"
-----------
Thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 11/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017" trong hệ thống Đoàn thanh niên với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước hiện nay; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua, góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.
- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017" cùng các sự kiện: 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2017)
- Tuyên truyền chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình cảm đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo sự nhất quán trong công tác tuyên truyền, sự chính xác trong các nội dung thông tin và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng, thời điểm và đặc thù tại các địa phương.
- Công tác tuyên truyền thực hiện trong cả năm 2017, trong đó cao điểm sẽ từ đầu tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2017.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
1.1. Tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (từ năm 1962 đến nay) và tầm quan trọng của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào
­- Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn năm 1962 đến nay, làm rõ sự đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ.
Khẳng định Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Nội dung tuyên truyền phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp và đã được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
- Tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của hai sự kiện quan trọng là Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962) và Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977)
 Ngày 05/9/1962, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng Việt Nam - Lào, luôn cùng kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
Ngày 18/7/1977, hai nước chính thức ký kết các Hiệp ước: Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ra Tuyên bố chung tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trong đó, Hiệp ước hữu nghị và hợp tác là hiệp ước toàn diện mang tính chiến lược lâu dài, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa hai nước.
- Chú trọng tuyên truyền, làm nổi bật những thành tựu hợp tác mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Quan hệ Việt Nam - Lào là quan hệ hợp tác toàn diện bao gồm cả chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa... Định hướng cơ bản của chiến lược hợp tác giai đoạn 2011 - 2020 là: “Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của mỗi nước”. Hàng năm giữa hai Bộ Chính trị đều có các cuộc gặp mặt chính thức giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Hoạt động ngoại giao nhân dân cũng được tăng cường. Quan hệ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể, nhất là các tỉnh biên giới kết nghĩa đều có những trao đổi hợp tác, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp và biên soạn công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ 1930 - 2007, đúc kết bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc xây dựng và phát triển quan hệ lên một tầm cao mới. Vừa qua, hai nước đã hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo, xây dựng hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký kết 02 văn kiện quan trọng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu vào ngày 16/3/2016.
Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và chế độ dân chủ nhân dân ở Lào, phá hoại mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào. Vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, thiết thực, phối hợp và trao đổi kinh nghiệm đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Lào, bảo vệ sự trong sáng của mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào hiện nay.
1.2. Tuyên truyền về hoạt động trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017"
- Tập trung vào những hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
- Chú trọng tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước. Đặc biệt là các hoạt động tại các bộ, ban, ngành có quan hệ hợp tác với Lào, các địa phương có chung đường biên giới.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động mít tinh kỷ niệm, hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các doanh nghiệp... các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước.
- Tích cực tuyên truyền về cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" 
2. Hình thức
- Chủ động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nội dung, đối tượng và đặc thù tại mỗi địa phương.
+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trong thời gian qua.
+ Tăng cường tuyên truyền thông qua các hoạt động kỷ niệm của Đoàn - Hội - Đội, của địa phương, đơn vị, thông qua các hình thức trực quan như: pano, áp phích...
- Trong tuyên truyền, sử dụng tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Anh...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017" triển khai đến các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.
          - Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện. Tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn.
2. Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          - Căn cứ Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trên địa bàn triển khai tuyên truyền hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
          - Kết hợp nội dung tuyên truyền trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- BBT, Ban TG, VP TW Đoàn;
- Ban TG, DV Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
    - Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây