“V/v định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2017”

“V/v định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2017”

Số kí hiệu Công văn số 2290-CV/TĐTN-TG
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/08/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Lê Thị Thanh Bích

Nội dung

BCH ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số: 2290-CV/TĐTN-TG
V/v định hướng công tác tuyên truyền
 trong tháng 8/2017”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Phú Yên, ngày 26 tháng 8  năm 2017
                   Kính gửi: Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          Thực hiện Công văn số 792 - CV/BTGTU, ngày 02/8/2017 về việc định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn định hướng đến các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc về một số nội dung trọng tâm như sau:
          1- Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phản ánh, biểu dương tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2- Tuyên truyền việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong các cấp bộ Đoàn.
3- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước:
- Tuyên truyền đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước ta tới Vương quốc Campuchia; phản ánh chính xác, bảo đảm tính chính trị về kết quả và ý nghĩa của chuyến thăm, coi đây là minh chứng sinh động, là tiền đề chính trị để vun đắp mối quan hệ đoàn kết - hữu nghị - gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia; cảnh giác và chủ động đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Campuchia, nhằm tung tin xấu, độc, kích động, gây chia rẽ, hận thù dân tộc giữa Việt Nam - Campuchia.
- Tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Belarut và Nga, trong đó nhấn mạnh, chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại, cho thấy Việt Nam và Nga cũng như các nước thuộc Liên Xô trước đây luôn giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì tiến bộ, công bằng xã hội, vì ổn định và hòa bình của nhân loại. Chú trọng đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc cho rằng “Việt Nam liên kết với các nước này để chống lại nước kia”.
- Tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; coi đây là dịp để Việt Nam tiếp cận với những vấn đề lớn trong quan hệ quốc tế, từ đó vận dụng vào hoạch định chính sách, điều hành vĩ mô, đưa kinh tế Việt Nam phát triển bền vững.
4- Tiếp tục tuyên truyền về những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2017, trong đó lưu ý tuyên truyền những điểm sáng từ các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tin tưởng, thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
5- Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tập trung tuyên truyền những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ đến.
6- Tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, tình hình trên Biển Đông; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, hoạt động đối ngoại...; tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”, “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”.
7- Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2017);…
8- Tuyên truyền và tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng; Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017".
9- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính - 2017” gắn với Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số: 23/CT-UBND, ngày 08/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan nhà nước các cấp.
10-  Tuyên truyền các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững (Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...).
Trên đây là một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 8 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.
          Trân trọng.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây