Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX

Số kí hiệu Thông báo số 488-TB/TĐTN-TG
Ngày ban hành 04/05/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/05/2017
Thể loại Văn bản của Đoàn
Lĩnh vực Đoàn Thanh Niên
Cơ quan ban hành Tỉnh Đoàn Phú Yên
Người ký Phan Xuân Hạnh

Nội dung

BCH  ĐOÀN TỈNH PHÚ YÊN
***
Số:  488-TB/TĐTN-TG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
              Phú Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV; Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện
Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Phú Yên lần thứ IX

----------------------
Kính gửi: Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc
          Thực hiện Kế hoạch số 311-KH/TĐTN-TG, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Tổ chức Diễn đàn cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Quốc hội Khóa XIV”; Kế hoạch số 313- KH/TĐTN-TG, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc “Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên”; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triệu tập đại biểu tham dự chương trình, cụ thể như sau:
1. Đối với Diễn đàn gặp gỡ giữa cử tri trẻ với Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIV:
          * Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13h30’, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          * Địa điểm:                    Hội trường Tỉnh ủy Phú Yên
(số 02 Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Thành phần:
          - Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII.
          - Thường trực, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
          - Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Tuy Hòa (100 đại biểu).
          - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh (mỗi đơn vị cử 15 đại biểu).
          - Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Phú Yên, trường Đại học Xây dựng miền Trung, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên (mỗi đơn vị cử 25 đại biểu).
          2. Đối với Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị; Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
          * Thời gian: bắt đầu lúc 08h00 - 10h00, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          * Địa điểm: Phòng Hội thảo TT hoạt động TTN Phú Yên (cơ sở 2)
                 (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Thành phần:
          - Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII.
          - Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Trợ lý Thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
          - Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc (Trung tâm hoạt động TTN Phú Yên, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Phú Yên; Công ty TNHH PTKT-TNXP Phú Yên).
          3. Đối với góp ý Dự thảo lần thứ nhất Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ IX
          * Thời gian: bắt đầu lúc 10h00 - 11h30, ngày 09/5/2017 (thứ ba).
          * Địa điểm: Phòng Hội thảo TT hoạt động TTN Phú Yên (cơ sở 2)
                 (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
* Thành phần: các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII.
4. Trang phục: Đại biểu tham dự Chương trình mặc áo Thanh niên Việt Nam. Riêng đại biểu khối lực lượng vũ trang mặc trang phục quy định của ngành.
          Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triệu tập đại biểu tham dự theo đúng thành phần, số lượng, thời gian, địa điểm theo quy định./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TG
  TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
Lê Thị Thanh Bích
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản của Đoàn"

TẢI NHIỀU
VĂN BẢN MỚI

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Lượt xem:1963 | lượt tải:785

Số: 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020

Lượt xem:349 | lượt tải:505

Số 35 -KHPH/TĐTN-HTN-HDN

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên năm 2020 (Phú Yên Youth Startup 2020 - PYS20)

Lượt xem:611 | lượt tải:496

Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển

Triển khai 4 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Lượt xem:818 | lượt tải:197

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:1099 | lượt tải:0

Số: 24 -HD/TĐTN-TTNTH

Hướn dẫn Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2018 - 2022

Lượt xem:1384 | lượt tải:0

Tài liệu

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2019

Lượt xem:843 | lượt tải:246

Đề cương tuyên tuyền

Đề cương tuyên truyền 88 năm Ngày thành lập Đoàn và Tháng Thanh niên năm 2019

Lượt xem:797 | lượt tải:262

Số: 543 - CV/TĐTN-TTNTH

Công văn - Triển khai cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Phú Yên lần IV (2018 - 2019) ”

Lượt xem:708 | lượt tải:508

Số: 19 -HD/HTN

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem:629 | lượt tải:208
Cộng tác tin bài và góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây