Thiếu nhi đọc sách tại Thư viện tỉnh.

Lan tỏa văn hóa đọc

 23:23 02/06/2020

Nhờ tiện ích của internet và các thiết bị điện tử, việc tiếp cận tri thức không còn bị giới hạn. Bởi hiện nay, ngoài sách giấy, chúng ta còn có thể đọc sách điện tử trên các thư viện trực tuyến. Từ đó, văn hóa đọc được lan tỏa một cách bền vững. 

ĐVTN cần tích cực học ngoại ngữ, tin học để trang bị kỹ năng, hội nhập quốc tế.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên

 03:17 06/12/2019

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, công tác quốc tế thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, đẩy mạnh, nhằm góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên trên trường quốc tế; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình mẫu trong tôn trọng và sử dụng nhân tài.

Trọng dụng nhân tài theo cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 19:41 28/12/2018

Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, quan điểm và nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn mang tính thời sự và là bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác cán bộ của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ là người lãnh đạo quần chúng, là “cầu nối” Đảng, Nhà nước với nhân dân

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 11:49 05/10/2018

Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

 11:49 24/08/2018

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị hiện nay là yêu cầu cấp bách đã được Đảng ta khẳng định trong Chỉ thị số 23-CT/TƯ, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, cần quán triệt và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “Gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành” trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.

Các thành viên CLB Cuộc sống xanh xã Sơn Phước ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Sống xanh ở huyện miền núi

 22:22 21/08/2018

“Toàn huyện hiện nay có 16 Câu lạc bộ hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ môi trường được thành lập. Chính vì thế, môi trường sống ở vùng nông thôn nay khác rồi. Không tin, các anh cứ về cơ sở là thấy rõ nhất!”. Anh Cao Minh Sang - Bí Thư Huyện Đoàn Sơn Hòa vui mừng cho chúng tôi biết như thế.

Ảnh minh họa.

Kỹ năng sống cho thanh niên

 21:04 22/05/2017

Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội dành cho thanh niên.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây