Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình mẫu trong tôn trọng và sử dụng nhân tài.

Trọng dụng nhân tài theo cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 19:41 28/12/2018

Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, truyền thống đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay, quan điểm và nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn mang tính thời sự và là bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác cán bộ của Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ là người lãnh đạo quần chúng, là “cầu nối” Đảng, Nhà nước với nhân dân

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 11:49 05/10/2018

Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách.

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

 11:49 24/08/2018

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị hiện nay là yêu cầu cấp bách đã được Đảng ta khẳng định trong Chỉ thị số 23-CT/TƯ, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, cần quán triệt và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “Gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành” trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị hiện nay.

Các thành viên CLB Cuộc sống xanh xã Sơn Phước ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Sống xanh ở huyện miền núi

 22:22 21/08/2018

“Toàn huyện hiện nay có 16 Câu lạc bộ hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ môi trường được thành lập. Chính vì thế, môi trường sống ở vùng nông thôn nay khác rồi. Không tin, các anh cứ về cơ sở là thấy rõ nhất!”. Anh Cao Minh Sang - Bí Thư Huyện Đoàn Sơn Hòa vui mừng cho chúng tôi biết như thế.

Ảnh minh họa.

Kỹ năng sống cho thanh niên

 21:04 22/05/2017

Một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội dành cho thanh niên.

Ảnh minh họa

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng mục tiêu, lý tưởng cho thế hệ trẻ hiện nay

 02:44 10/04/2017

Hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường hiện nay mang đến cho đất nước ta nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế, cải thiện mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, những tác động trái chiều của nền kinh tế thị trường và mặt trái của xu thế hội nhập đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến các giá trị đạo đức xã hội nói chung và đạo đức lối sống của một bộ phận thanh niên nói riêng.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây