Anh hùng thời chiến, vững tiến thời bình

Thứ tư - 01/04/2020 11:11
Ngày 1/4/2020 đánh dấu tròn 45 năm Ngày giải phóng Phú Yên. 45 năm qua, Phú Yên đã có những bước tiến vượt bậc, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong tương lai. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân qua nhiều thế hệ.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu khánh thành công trình cầu Dinh Ông bắc qua sông Ba, nối huyện Phú Hòa và Tây Hòa.
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu khánh thành công trình cầu Dinh Ông bắc qua sông Ba, nối huyện Phú Hòa và Tây Hòa.

Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về vấn đề này.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt

* Xin đồng chí khái quát những thành quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Yên đạt được sau 45 năm giải phóng?

- 45 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận của người dân, kinh tế - xã hội của Phú Yên đã có những thay đổi rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khá cao; riêng giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 7,5%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt hơn 7.000 tỉ đồng. GDP bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 49,3 triệu đồng. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tỉ trọng nông nghiệp chỉ còn chiếm 27,7% trong cơ cấu nền kinh tế. Tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh, thâm canh nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ và nuôi trồng thủy sản. Công nghiệp được chú trọng đầu tư; đã hình thành và đưa vào hoạt động 5 khu công nghiệp tập trung và một số cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương. Các ngành dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, nhất là dịch vụ du lịch; nhiều khu du lịch, khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 3-5 sao được xây dựng và đi vào hoạt động.

100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia; 90% khu dân cư được phủ sóng thông tin di động 4G. Nhiều tuyến giao thông quan trọng cả nội tỉnh và liên tỉnh được đầu tư nâng cấp, xây dựng và đưa vào sử dụng đã góp phần bảo đảm giao thông, đi lại của người dân ngày càng được thuận lợi, mang lại ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế và dân sinh.

Đô thị có nhiều đổi mới. TX Tuy Hòa nhỏ bé ngày nào đã được nâng cấp lên thành phố và đã được công nhận là đô thị loại II, không gian đô thị được mở rộng và phát triển theo hướng hiện đại với hệ thống công viên cây xanh tại nhiều địa điểm trong thành phố. Ý tưởng xây dựng TP Tuy Hòa trở thành đô thị ven sông Ba đang dần được hiện thực hóa khi có nhiều công trình, dự án được triển khai đầu tư xây dựng ven hai bờ sông.

Bộ mặt nông thôn và miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Đã có 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố vững chắc.

Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị các cấp được kiện toàn, không ngừng nâng cao về chất lượng hoạt động. Nội bộ Đảng bộ đoàn kết tốt, giữ vững vai trò nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, được nhân dân tin tưởng.

- Theo tôi, những thành tựu như ngày hôm nay có được là nhờ nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, thể hiện cụ thể qua mỗi kỳ đại hội. Trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dự báo tình hình và xuất phát từ tình hình thực tiễn địa phương, Đảng bộ tỉnh đã xác định đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong từng giai đoạn cách mạng cụ thể.

* Những kết quả trên có được một phần nhờ sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong thời gian qua. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Thứ hai, đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở những chủ trương, giải pháp đột phá đề ra tại các kỳ đại hội, đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với chủ trương của Trung ương và sự thay đổi của tình hình thực tiễn địa phương; huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân cùng nhau xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Thứ ba, từng đồng chí trong Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, sáng tạo, đột phá, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Có tinh thần cầu thị, kịp thời điều chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Thứ tư, công tác cán bộ luôn được đặt lên hàng đầu, xem đây là khâu đột phá, then chốt của then chốt. Tỉnh đã rất quan tâm, coi trọng công tác cán bộ, mà trước hết là người đứng đầu. Vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng. Chúng ta phải biết bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, chọn đúng người, giao đúng việc để họ phát huy sở trường đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Và một trong những nguyên nhân quan trọng nữa đó chính là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trên tinh thần đoàn kết là sức mạnh; cùng với đó là phát huy nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng nguyên tắc vừa phát huy được sức mạnh tập thể, vừa nêu cao vai trò lãnh đạo của cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh còn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và đồng bào trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Sau 45 năm giải phóng, TP Tuy Hòa đang trên đà phát triển, hướng đến đô thị loại I.

* Để Phú Yên phát triển nhanh bền vững trong những năm đến, tỉnh đã đề ra những giải pháp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội như thế nào, thưa đồng chí?

- Trong thời gian đến, nhiệm vụ đặt ra là khá nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Phú Yên phải đoàn kết, tích cực phấn đấu thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, về nông nghiệp, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng, phát huy mạnh mẽ vai trò Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đối với sản xuất nông nghiệp.

Về công nghiệp, phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu, cụm công nghiệp; thu hút đầu tư xây dựng từng bước hình thành khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Về thương mại, dịch vụ, tập trung phát triển một số ngành chủ lực, có lợi thế, hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Tiếp tục đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp lớn vào nền kinh tế của tỉnh. Tăng cường thu hút đầu tư, hình thành một số khu du lịch đặc trưng Phú Yên mang tầm quốc gia và khu vực; nghiên cứu xây dựng Xuân Đài từng bước trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia.

Về thu hút vốn đầu tư, thường xuyên phối hợp, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, vi phạm cam kết đầu tư.

Về phát triển kết cấu hạ tầng, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp và triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần thúc đẩy sự lưu thông giữa các vùng trong tỉnh và kết nối với các địa phương khác, như: Tuyến đường bộ ven biển từ huyện Đông Hòa đến TX Sông Cầu; nghiên cứu, đầu tư xây dựng cầu Đà Diễn nối đường Độc Lập, phường 6 - phường Phú Đông, TP Tuy Hòa theo hướng mang đặc trưng riêng, kết hợp phục vụ du lịch; phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt từ Phú Yên lên Tây Nguyên...

Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp và khai thác hiệu quả cảng Vũng Rô, nâng năng lực khai thác lên 2-2,5 triệu tấn/năm vào năm 2025. Xúc tiến đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc và hạ tầng logistics; đầu tư các cảng, bến thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch... Tích cực phối hợp đầu tư mới nhà ga hành khách hàng không công suất 5 triệu lượt/năm; xây dựng đề án nâng cấp Cảng Hàng không Tuy Hòa thành cảng hàng không quốc tế.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành động lực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của tỉnh; chủ động tạo quỹ đất sạch trong khu kinh tế sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư. Tập trung đầu tư hạ tầng đô thị thông minh khu vực đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện mạnh mẽ một số giải pháp có tính đột phá như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh. Khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên; phát triển kinh tế biển, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tập trung đầu tư thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, hướng đến phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, giữ gìn, nâng cao chất lượng môi trường của tỉnh cũng sẽ được chú trọng, triển khai mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu vì một Phú Yên xanh.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Những kết quả nổi bật ấy làm cho diện mạo tỉnh nhà thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, tạo nên sức bật mới trên quê hương giàu truyền thống cách mạng. Đó cũng là thành quả của 45 năm giữ vững và phát huy truyền thống; đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn; năng động, sáng tạo, đột phá đi đầu trong đổi mới, xây dựng và phát triển.

 

HÀ MY (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây