er

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu cơ bản

Thứ sáu - 16/10/2020 05:13
Sáng 16/10, sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ- Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, hoàn thành 100% nội dung, chương trình đã đề ra, thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII ra mắt đại hội.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, thông qua Nghị quyết Đại hội và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu ý kiến của đại hội, đặc biệt là tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Bộ Chính trị và Trung ương Đảng chỉ đạo đại hội, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu bế mạc đại hội - Ảnh: NGỌC THẮNG

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhận nhiệm vụ

Trong phiên làm việc cuối cùng (sáng 16/10), đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khóa XVI), thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình các góp ý của đại biểu vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XVI không tham gia Tỉnh ủy khóa XVII - Ảnh: NGỌC CHUNG

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương hứa trước toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần vào thực tiễn phát triển của tỉnh nhà. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cũng sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, gương mẫu trong lối sống, gắn bó mật thiết với nhân dân, cùng tập thể Đảng bộ lãnh đạo xây dựng tỉnh Phú Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin tưởng đại hội đã giao phó.

Đại hội cũng đã tri ân, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nay không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội thể hiện sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội - Ảnh: NGỌC THẮNG

Cùng với đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đó là, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn với phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doạnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cản hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩu mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu.

Đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương cho biết: Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và ý chí cách mạng tiến công của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đó còn là biểu thị sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong giai đoạn tới, phấn đấu “… đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững”, “tăng trưởng xanh”, tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030 “Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh”.

Đồng chí Phạm Đại Dương thông tin những vấn đề báo chí nêu tại buổi họp báo - Ảnh: NGỌC CHUNG

“Để hoàn thành được nhiệm vụ to lớn và hết sức thử thách đó, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị và sự đồng thuận trong cả nhận thức và trong hành động; linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không chỉ là công sức, trí tuệ của các đại biểu dự đại hội, mà còn là sự đóng góp tích cực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh từ nhiều tháng qua. Đây là nguồn sức mạnh hết sức to lớn, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta tiếp tục tiến lên xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tích cực đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngay sau phiên bế mạc, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; giải đáp, trả lời những vấn đề các nhà báo, cơ quan báo chí quan tâm.

XUÂN HIẾU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây