er

Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới (*)

Thứ sáu - 16/10/2020 05:17
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày sáng 16/ 10)
Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu bế mạc đại hội.
Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu bế mạc đại hội.

Sáng 16/10, sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

Phú Yên Online trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn bế mạc đại hội, do đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và đại diện các vụ địa phương, cơ quan thường trực các ban Đảng Trung ương;

Kính thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể đại hội;

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, đại hội đã nghiêm túc thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, để gánh vác trọng trách do đại hội giao phó. Đại hội cũng đã bầu 17 đồng chí đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa đại hội;

Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và ý chí cách mạng tiến công của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đó còn là biểu thị sự quyết tâm của toàn Đảng bộ trong giai đoạn tới, phấn đấu “… đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững”, “tăng trưởng xanh”, tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030 “Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh”.

Để hoàn thành được nhiệm vụ to lớn và hết sức thử thách đó, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị và sự đồng thuận trong cả nhận thức và trong hành động; linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trên tinh thần đó, ngay sau đại hội, cùng với việc tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tổ chức đảng các cấp trong tỉnh phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tổ chức tốt việc quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, để sớm đưa Nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ nét ngay sau đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội - Ảnh: NGỌC CHUNG

Kính thưa các đồng chí;

Tại kỳ đại hội này, theo quy định của Trung ương, có nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn những cống hiến của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua; với trọng trách và cương vị được giao, các đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra nhiều quyết sách quan trọng, góp phần to lớn vào sự phát triển đi lên của tỉnh. Đại hội xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục theo dõi, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII được đại hội giao trọng trách trước Đảng bộ, trước Nhân dân, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của đại hội.

Thưa các đồng chí, thưa đại hội;

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII không chỉ là công sức, trí tuệ của các đại biểu dự đại hội, mà còn là sự đóng góp tích cực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh từ nhiều tháng qua. Đại hội xin trân trọng cám ơn các tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng bào, chiến sĩ, các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng và hoàn thiện các văn kiện của đại hội.

Nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng đại hội. Đại hội xin biểu dương và cảm ơn toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức đã tận tuỵ làm tốt công tác phục vụ, góp phần tích cực vào thành công chung của đại hội. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin kịp thời về đại hội, tạo khí thế phấn khởi trong toàn tỉnh.

Nhâp dịp này, Đảng bộ tỉnh Phú Yên trân trọng cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các ban, bộ, ngành Trung ương, các vụ địa phương và cơ quan thường trực các ban đảng Trung ương; sự hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia của các tỉnh, thành bạn đối với Đảng bộ tỉnh Phú Yên nói riêng và nhân dân Phú Yên nói chung trong suốt những năm qua.

Kính thưa toàn thể đại hội;

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là nguồn sức mạnh hết sức to lớn, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta tiếp tục tiến lên xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tích cực đóng góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi trước thành công của đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cám ơn.

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

Theo Báo Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây