Tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027: Cần sáng tạo, đổi mới, an toàn và hiệu quả

Thứ tư - 23/02/2022 02:32
Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 đang được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện. Trả lời phỏng vấn Báo Phú Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Phan Xuân Hạnh cho biết:
Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Phòng Tham mưu (thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) nhiệm kỳ 2022-2024.
Lãnh đạo Công an tỉnh và Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Chi đoàn Phòng Tham mưu (thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) nhiệm kỳ 2022-2024.

- Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà nhằm tổng kết, đánh giá Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và đề ra các chỉ tiêu, công trình, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

* Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn tập trung thực hiện như thế nào, thưa anh?

- Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành (BCH) Tỉnh đoàn đã khẩn trương quán triệt các chỉ thị, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội trong toàn đoàn. BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức hai hội nghị trực tuyến quán triệt và tập huấn công tác tổ chức đại hội cho cán bộ đoàn chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành việc tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở trước ngày 31/5/2022, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8/2022. Riêng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X sẽ diễn ra trong hai ngày, dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022.

Công tác chuẩn bị đại hội đang được các cấp bộ đoàn khẩn trương thực hiện với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao. Ở cấp tỉnh, cấp huyện và đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đã thành lập ban tổ chức đại hội và các tiểu ban phục vụ đại hội. Các tiểu ban đã chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản liên quan để triển khai nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện công việc. Thường trực, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các đơn vị, địa phương mình phụ trách trong công tác tổ chức đại hội.

Công tác nhân sự được BCH Tỉnh đoàn triển khai sớm, chặt chẽ, đúng quy định. Văn kiện đại hội lần này sẽ ngắn gọn, súc tích, căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình hành động của đoàn thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi; đồng thời gắn với tình hình thực tế và nhu cầu thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của đoàn theo hướng hiệu quả, sáng tạo, sát thực tế. Để các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của đại hội đoàn các cấp, BCH Tỉnh đoàn đã định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, hoạt động để chăm lo cho thanh thiếu nhi, thực hiện các công trình thanh niên gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Phan Xuân Hạnh

* Đâu là những điểm mới trong kỳ đại hội này so với các kỳ đại hội trước, thưa anh?

- Bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh nhà có nhiều thay đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, tiếp tục xuất hiện các xu hướng, trào lưu mới trong giới trẻ; đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp… Tình hình đó sẽ tác động lớn đến nhận thức, hành động của ĐVTN. Vì vậy, văn kiện đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 cần bàn thật kỹ, đặt ra các giải pháp thiết thực trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho ĐVTN; đoàn kết tập hợp thanh niên sâu rộng, chăm lo cho thanh thiếu nhi, hướng thế hệ trẻ đến các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong kỳ đại hội lần này, tỉ lệ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đoàn cấp cơ sở tăng 35% so với nhiệm kỳ trước. Điều này đề cao tính dân chủ và thể hiện ý chí, nguyện vọng, sự tín nhiệm của ĐVTN đối với nhân sự được chọn phải có uy tín cao; độ tuổi bình quân của BCH có thay đổi theo hướng phù hợp với thực tiễn, trong đó cấp cơ sở bình quân không quá 29 tuổi, cấp huyện và tương đương bình quân không quá 30 tuổi, cấp tỉnh bình quân không quá 32 tuổi.

Công tác tổ chức đại hội phải đảm bảo bám sát chương trình, nội dung kế hoạch đề ra, đặc biệt đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả cao. Việc tổ chức đại hội đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh cần phải đảm bảo sức khỏe cho đại biểu tham dự, đảm bảo quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 là trước hết và trên hết. Phương án tổ chức đại hội phải được chuẩn bị nghiêm túc, được BTV đoàn cấp trên và cấp ủy cùng cấp phê duyệt. Một số nội dung đại hội có thể thực hiện trực tuyến như: tổ chức đóng góp văn kiện đại hội, tổ chức các diễn đàn hiến kế cho đoàn.

* Được biết, đến nay công tác tổ chức đại hội đoàn điểm cấp cơ sở đã hoàn tất. Anh có đánh giá gì qua công tác này?

- Tính đến ngày 22/2, có 19/19 đơn vị đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội đoàn điểm cấp cơ sở. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội đoàn điểm cấp cơ sở đã đạt được kết quả tích cực. BCH đoàn đã chủ động triển khai xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị; văn kiện trình đại hội có sự chuẩn bị nghiêm túc về nội dung. Tại đại hội, văn kiện đã nhận được sự tham gia góp ý của các đại biểu, nhiều ý kiến đã thẳng thắn chỉ ra những mặt đạt được và chưa được, chủ động đề xuất phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề mà tuổi trẻ đang quan tâm. Công tác nhân sự được cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo. Chương trình đại hội cơ bản thực hiện đầy đủ nội dung, có sự điều chỉnh phù hợp với thời gian, điều kiện thực tế của đơn vị…

Thành công của đại hội điểm cấp cơ sở là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thành công đại hội đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đoàn điểm cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời triển khai một số định hướng và gợi ý trong công tác tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở thời gian tới; tập huấn các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tham mưu và chỉ đạo tổ chức đại hội đoàn. Để trên cơ sở đó, các đơn vị chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Với sự chuẩn bị khẩn trương, nỗ lực của các cấp bộ đoàn, BCH Tỉnh đoàn tin tưởng, hy vọng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức thành công, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn.

* Xin cảm ơn anh!

Đoàn Thanh niên mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp đầy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt sự ủng hộ, đóng góp tích cực, đề xuất, hiến kế các ý tưởng, giải pháp, mô hình hiệu quả của cán bộ đoàn qua các thời kỳ, ĐVTN trong tỉnh. Để từ đó, toàn đoàn sẽ thiết kế những phong trào, chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới; xây dựng tổ chức đoàn thật sự vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Theo https://baophuyen.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây