Truyền thống 65 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên

Thứ sáu - 15/10/2021 06:52
Trong mọi thời kỳ, với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn, quan trọng, là sức sống hiện tại và là tương lai của dân tộc. Cách đây 96 năm (1925) Bác Hồ đã chỉ rõ “Một dân tộc muốn hồi sinh, trước hết phải hồi sinh thanh niên, nếu thanh niên không chịu giác ngộ, không đủ nghị lực, không còn sức sống, không được tổ chức lại, chỉ chìm đắm trong rượu cồn và thuốc phiện thì dân tộc có nguy cơ bị diệt vong” và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”; Người cũng xác định chăm lo cho thế hệ thanh niên là một trong những vấn đề quan trọng, bởi lẽ thanh niên là thế hệ trẻ, năng động và là thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của dân tộc.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Chính vì vậy, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Từ ngày 08/10 đến ngày 15/10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (năm 1994) đã quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm qua cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Phú Yên đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước làm rạng rỡ truyền thống anh hùng của quê hương Phú Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thanh niên Phú Yên tự nguyện đi theo Đảng, phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thanh niên tỉnh Phú Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ thanh niên đoàn kết phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng quê hương. Thanh niên Phú Yên đã có mặt trên tất cả các chiến trường, chiến đấu ngoan cường, lập công xuất sắc, nhiều cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ cứu nước, Tuổi trẻ Phú Yên luôn xứng đáng với 8 chữ vàng: “Trí dũng song toàn đi đầu thắng Mỹ” do Ban Thường vụ Khu ủy Khu 5 trao tặng.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng thanh niên Phú Yên đã xung kích đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Phú Yên được tổ chức Hội phát động triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ nhiệm vụ khai hoang vỡ hóa, xây dựng vùng kinh tế mới, làm thủy lợi phát triển nông nghiệp, nông thôn của phong trào “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”; “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh niên sống đẹp”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Khi Tổ quốc cần”... Đặc biệt, ngày nay phong trào“Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia. Thực tế qua 46 năm quê hương Phú Yên được giải phóng, xây dựng và phát triển; 32 năm thực hiện đường lối đổi mới, sự phát triển của quê hương, đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đều có phần đóng góp xứng đáng về khả năng, sức lực và trí tuệ của thanh niên Phú Yên.

Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên cũng không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, như: Thành lập và hoạt động có hiệu quả Hội Doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ… đã góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các đối tượng, các tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trên toàn tỉnh; vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Hệ thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên không ngừng lớn mạnh, hiện nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên có tổng số hơn 76.000 hội viên. Ở các địa phương có rất nhiều các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên được thành lập theo đối tượng và sở thích... Tất cả đã tạo nên sự đa dạng trong hoạt động của Hội, dần từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niện.

Trải qua quá trình lịch sử cách mạng, lớp lớp các thế hệ thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao; truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên xuốt quá trình lịch sử của dân tộc, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thanh niên tỉnh nhà quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên góp phần xây dựng quê hương Phú Yên giàu đẹp và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên và Hội LHTN Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Yên nói riêng trong 65 năm qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua việc nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ chúng ta trước vận mệnh của đất nước, của tỉnh nhà từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã đề ra. Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Ban Biên tập

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây