er

Tuổi trẻ Phú Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017-2020

Thứ hai - 12/10/2020 22:11
Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của UBND tỉnh; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh. Qua đó, tổ chức Đoàn các cấp không ngừng được củng cố, xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Đ/c Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
Đ/c Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
       Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra; khẳng định được sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các phong trào hành động cách mạng, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và vì cuộc sống cộng đồng, góp một phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng về công tác dân vận và xây dựng Phú Yên phát triển nhanh, bền vững.
      Đối với công tác giáo dục, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong những năm gần đây là tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên đã được tích cực nghiên cứu, tìm tòi các mô hình, phương thức giáo dục mới để tăng sức hút, tính hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi, trong đó chú trọng phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trong môi trường do Đoàn tạo dựng nên. Trong giai đoạn 2017-2020, Đoàn Thanh niên Phú Yên tổ chức: 116 đợt tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng cho 8.325 cán bộ Đoàn cấp cơ sở trở lên; 3500 hội thi, hội diễn, diễn đàn thanh niên, hội nghị, đợt tuyên truyền pháp luật; 410 đợt tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học tập các bài học LLCT cho 135.250 lượt ĐVTN; 5.253 hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và Đoàn-Hội-Đội với hơn 500.000 lượt ĐVTN, đội viên, học sinh, sinh viên tham gia; toàn tỉnh hiện có 1600 báo cáo viên cấp cơ sở trở lên hoạt động hiệu quả... Có thể khẳng định, công tác giáo dục của Đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, phản ánh rõ nét tính sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện, góp phần quan trọng trong bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự tôn dân tộc trong thế hệ trẻ quê hương Phú Yên anh hùng.
      Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa”, trong giai đoạn 2017-2020,   các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ, chính quyền tạo điều kiện cho tuổi trẻ đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên; tích cực triển khai nội dung “dân vận khéo”, “khéo” trong việc đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; khéo trong việc vận động, tổ chức và tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tham gia cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, khẳng định vai trò xung kích trong lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tiêu biểu như: Triển khai thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trên 50km đường nông thôn, xây dựng 23 sân bóng chuyền bằng bê tông, xây dựng 65 công trình “Khu vui chơi cho thiếu nhi”, xây dựng 02 công trình nước sạch, tặng 13 máy lọc nước cho các trường học, xây dựng 15km công trình “Sắc cờ quê hương”, xây dựng 27 nhà tình thương, nhà nhân ái,... tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng; đảm nhận đỡ đầu cho 729 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi có nguy cơ bỏ học theo Công trình “1000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường”; phối hợp ngân hàng chính sách giải ngân vốn vay hơn 15 tỷ đồng  cho thanh niên thành lập các tổ hợp tác xã, các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 thanh niên; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hơn 3.250 học sinh, sinh viên với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 8.500 người với tổng giá trị khoảng 1,7 tỷ đồng; tổ chức hiến 6.294 đơn vị máu; trồng và chăm sóc hơn 5.000 cây xanh tại các trường học; trao tặng hơn 300 xe đạp cho các bạn học sinh nghèo; tổ chức 10.540 hoạt động ngày “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, thu hút trên 165.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
        Song song những công trình, phần việc in đậm màu áo xanh thanh niên tình nguyện, trong giai đoạn 2017-2020, Đoàn thanh niên tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, cụ thể: Tổ chức 48 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội các cấp; Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam, Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp được tổ chức thành công, hiệu quả, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho thanh niên; duy trì hiệu quả nội dung sinh hoạt hè; tiếp tục triển khai thực hiện sinh hoạt Đoàn nơi cư trú đảm bảo yêu cầu; kết nạp được 26.816 đoàn viên mới; giới thiệu 4.329 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 3.106 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng... Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn tiếp tục chủ động thực hiện tốt Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
        Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn được quan tâm, chú trọng. Trong giai đoạn 2017-2020, Hội đồng Đội tỉnh triển khai tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, thiết thực, như: Đại hội cháu ngoan Bác Hồ; Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi tiêu biểu, xuất sắc; Tết trồng cây; Học kỳ trong quân đội; tuyên truyền phòng tránh đuối nước và kỹ năng bơi; công trình 1000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường; Vui Tết Trung thu… Bên cạnh đó, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp các ngành liên quan tổ chức hàng trăm hoạt động thiết thực, hấp dẫn thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia.
        Có thể khẳng định rằng: Trong giai đoạn 2017-2020, tuổi trẻ Phú Yên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, đạt kết quả cao trên các lĩnh vực, đặc biệt thể hiện được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Thiếu mô hình hay, cách làm sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chất lượng cán bộ Đoàn tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển của xã hội cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay… Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà tiếp tục kế tục những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.
 
unnamed

                                                                  Lễ ra quân các Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây