Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Thứ hai - 07/12/2020 20:58
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm hình thành và phát triển; khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và vai trò người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đơn vị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và tăng cường các giải pháp chăm lo cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Đối với cấp tỉnh: triển khai các ấn phẩm truyền thông trực quan kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động truyền thông trên các trang mạng xã hội; triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Thời gian: Từ tháng 12/2020 - tháng 3/2021; tổ chức triển lãm hình ảnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; Xây dựng Phòng truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên. Thời gian : từ tháng 01/2021 - tháng 3/2021.

Đối với cấp huyện và cấp cơ sở: Trang trí tuyên truyền cổ động trực quan: Băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, cờ Đoàn, cờ phướn, cờ đuôi nheo... tại nơi công cộng và trụ sở cơ quan Đoàn chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; triển khai xây dựng phòng truyền thống Đoàn thanh niên. Tổ chức triển lãm ảnh, thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, tìm hiểu về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên; tổ chức cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng ấn phẩm, Clip, phim gắn với lịch sử Đoàn ở địa phương để truyền thông trên mạng xã hội; thi thiết kế các sản phẩm truyền thông về Đoàn, thi viết về những kỷ niệm về thời tuổi trẻ của thế hệ cán bộ Đoàn, những tình cảm với Đoàn, cán bộ Đoàn, những tấm gương, hình ảnh của thanh niên đã lay động, lan tỏa những giá trị đẹp trong xã hội, góp phần giáo dục, động viên, khích lệ thế hệ tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng; những mô hình, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã hiệu triệu đoàn viên, thanh niên xung kích trên tuyến đầu của mặt trận trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi viết, ấn phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn; tổ chức các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, thực hiện và nâng cấp phòng truyền thống của tuổi trẻ tại các địa phương, đơn vị thông qua việc triển lãm, sưu tầm, bổ sung các hiện vật, tư liệu có liên quan đến tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong phòng truyền thống; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các chương trình văn hóa văn nghệ, giao lưu các gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, chương trình sân khấu hóa, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng và các ca khúc viết về thanh niên Phú Yên qua các thời kỳ; tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn các thời kỳ; tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ Đoàn, các điển hình có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị ; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.  

Một số hoạt động trọng tâm:

- Tổ chức sinh hoạt chính trị với Chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2020 - tháng 3/2021.Chỉ tiêu: 100% cơ sở Đoàn, chi Đoàn triển khai thực hiện. Nội dung: Ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những đóng góp, cống hiến to lớn của tổ chức Đoàn và Tuổi trẻ Phú Yên cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Phú Yên.

- Tổ chức hành trình “Tự hào tuổi trẻ Phú Yên”: thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2021 - tháng 3/2021. Cao điểm các hoạt động thực hiện trong tháng 3/2021. Chỉ tiêu: 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn và cơ sở Đoàn triển khai thực hiện.
Nội dung: Tổ chức các hình thức tham quan, tìm hiểu các địa chỉ lịch sử, truyền thống của Đảng, của Đoàn và các phong trào thanh niên, kết hợp tham gia xây dựng và tuyên truyền, giới thiệu về bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ... Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Triển khai hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, “Tự hào tuổi trẻ Phú Yên” trên mạng xã hội; các hình thức thi tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và cuộc thi viết, sản phẩm truyền thông về Đoàn: thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2020 - tháng 3/2021. Chỉ tiêu: 100% các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện.

Nội dung: Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn phát động và chiến dịch truyền thông “Tự hào tuổi trẻ Phú Yên” trên mạng xã hội; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi viết do Trung ương Đoàn tổ chức; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do Tỉnh Đoàn tổ chức và cuộc thi viết, sản phẩm truyền thông về Đoàn; phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên góp ý xây dựng, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Cấp tỉnh: tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2018 - 2020; Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Thời gian: ngày 25/3/2021 ; tổ chức gặp mặt cán bộ Đoàn tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ. Thời gian ngày 26/3/2021 ; tổ chức Ngày đoàn viên; Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Thời gian: trong tháng 3/2021 ; ổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thanh niên Việt Nam”. Thời gian trong tháng 3/2021.

Cấp huyện và cơ sở: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết hợp với ngày hội tuổi trẻ, hội trại; tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động hỗ trợ thanh niên; đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên” vào ngày 21/3/2021; Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Tiến bước lên đoàn”. Thời gian: từ tháng 01/2021 - tháng 3/2021. Nội dung: Các cấp bộ Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng, ngày hội tuổi trẻ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên” vào ngày 21/3/2020; Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe” và “Tiến bước lên đoàn”. Thời gian: từ tháng 01/2021 - tháng 3/2021.

- Phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ Phú Yên thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931-26/3/2021):

Cấp tỉnh: tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ Phú Yên thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931-26/3/2021). Thời gian: ngày 25/12/2020; tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thời gian: Tháng 2/2021; tổ chức lễ ra quân thực hiện Tháng thanh niên 2021. Thời gian: Ngày 27/2/2021 (Thứ Bảy); tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”. Thời gian: Tháng 12/2020 - tháng 2/2021.

Cấp huyện và cơ sở: tổ chức các hình thức phù hợp hưởng ứng đợt thi đua cao điểm do Tỉnh Đoàn phát động; xây dựng nội dung thi đua phù hợp với đơn vị, địa phương; tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Lễ ra quân thực hiện Tháng thanh niên năm 2021.

- Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân:

Cấp tỉnh: ban hành Hướng dẫn phát triển lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Hướng dẫn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ban hành Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm quý I/2021 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức Liên hoan, tuyên dương Chi đoàn mạnh; gặp mặt, tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu tỉnh Phú Yên. Thời gian: Tháng 3/2021 ; tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”; gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Thời gian: Tháng 3/2021.

Cấp huyện và cơ sở: thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2020 - tháng 3/2021. Chỉ tiêu: 100% các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện.

Nội dung: Các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; xây dựng chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở “3 chủ động”; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; tiếp tục triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên theo các hình thức và công cụ mới; tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, phát triển lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức bình chọn và tuyên dương chi đoàn mạnh cấp huyện, cấp cơ sở; Liên hoan, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề; tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Cấp tỉnh : triển khai thực hiện Công trình “90 vườn hoa thanh niên” xóa điểm đen về môi trường; tiếp tục thực hiện các công trình thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022: “1000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường”; “Thắp sáng đường quê”; “Bê tông hóa giao thông nông thôn”; “500 xe đạp cho em đến trường”; “300 máy tính đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Cấp huyện và cơ sở: chỉ tiêu: 100% xã, phường, thị trấn thực hiện ít nhất 01 công trình “Vườn hoa thanh niên” xóa điểm đen về môi trường chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương, mỗi Đoàn cấp huyện đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên cấp huyện (Tập trung vào tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị….)
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.
Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây