Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Thứ hai - 06/11/2023 21:47
Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã vạch đường cho nhân loại đi đến một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
Lãnh tụ V.I.Lênin diễn thuyết ở Quảng trường Đỏ, Moscow năm 1917.
Lãnh tụ V.I.Lênin diễn thuyết ở Quảng trường Đỏ, Moscow năm 1917.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của nhà nước Xô viết do Lênin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến tiền tư bản nghèo đói và lạc hậu trở thành một cường quốc. Vai trò của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã biến “bóng ma ám ảnh châu Âu” thành một sức mạnh hiện hữu. Chủ nghĩa Mác-Lênin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động mạnh mẽ đến đời sống, chính trị nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời; phong trào đoàn kết quốc tế được hình thành và phát triển sâu rộng khắp các châu lục. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại hàng loạt nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latin đã nổi dậy đấu tranh giành được độc lập dân tộc. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển như một dòng thác trên toàn cầu; hàng trăm triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Với sự xuất hiện và tồn tại hơn 7 thập kỷ của nước Nga Xô viết và sau đó là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô), nhân loại đã được chứng kiến những biến đổi kỳ diệu của đời sống con người trên 1/3 diện tích trái đất.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, với tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, quân sự, lực lượng Hồng quân Liên Xô đã đánh tan các thế lực phát xít đến tận sào huyệt, góp phần quyết định cứu nhiều quốc gia, dân tộc ở châu Âu, châu Á thoát khỏi thảm họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít.

Những thành tựu to lớn mà hệ thống xã hội chủ nghĩa với trụ cột là Liên Xô đạt được cũng đã thức tỉnh, cổ vũ phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính ngay các nước tư bản phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc phải có những điều chỉnh để thích nghi và tồn tại.

Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới
Lãnh tụ V.I.Lênin. Ảnh: Getty Images

Đúng như Lênin đã từng khẳng định: “Cuộc Cách mạng Tháng Mười của chúng ta đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới”. Đánh giá về tầm vóc, ý nghĩa và giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Như vậy, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa khai mở một thời đại mới trên toàn thế giới.

Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó có Việt Nam, trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam dù bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn luôn trung thành, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Mười Nga vào điều kiện cụ thể của đất nước ta.

Trước những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, nhất là từ sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) và coi đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Sau 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu to lớn của đất nước là minh chứng sống động con đường đi lên CNXH là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới
Những người lính Bolshevik diễu hành trên đường phố Moscow năm 1917

Ngày nay, lợi dụng sự khủng hoảng nghiêm trọng của CNXH trên thế giới, các thế lực thù địch ra sức chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trước những khó khăn, thử thách nghiệt ngã của CNXH, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng xuất hiện tư tưởng bi quan, dao động, ngả nghiêng, ý kiến trái chiều, đặt lại vấn đề về tầm vóc, giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Song, “bàn tay không che nổi mặt trời”, lý tưởng và những giá trị nhân văn cao cả của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tràn đầy sức sống trường tồn, luôn tỏa sáng và in đậm trong tâm trí của nhân dân Nga và của nhân loại. 

Chúng ta có thể khẳng định, mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và CNXH của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại.

Theo QĐND điện tử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây