Phát huy sức mạnh của công tác Tuyên giáo trước yêu cầu mới

Thứ ba - 01/08/2023 02:58
93 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Trong bối cảnh mới, ngành đang nỗ lực phát huy tinh thần tiến công cách mạng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ tuyên giáo.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

93 năm tự hào tiến bước

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Thực hiện lời dạy của Bác, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Phú Yên luôn khẳng định được bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh đã không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội.

Ngành Tuyên giáo đã phối hợp tốt với các ban xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết đầy đủ, kịp thời, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; biên soạn và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hằng năm. Ngoài ra còn tích cực tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa việc triển khai các chủ trương của Đảng trên các lĩnh vực…

Bên cạnh đó, ngành cũng đã phối hợp cùng các ngành, các cấp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; kịp thời phối hợp tham mưu cấp ủy định hướng tư tưởng, xử lý những vụ việc mới phát sinh không để phát sinh thành điểm nóng; chủ động theo dõi, dự báo, nắm chắc tình hình và kịp thời định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông…

Những năm gần đây, công tác tuyên giáo được đổi mới cả nội dung và hình thức, nhất là thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, hiệu quả; việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn được quan tâm chú ý; hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội ngày càng ổn định và đi vào thực chất…

2
Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hai Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Thị Hoài My trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Ảnh: CTV

Chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Bước vào giai đoạn mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước, trong tỉnh có những khó khăn, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; thêm vào đó, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới, cao hơn, khó khăn hơn, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng ta không thể tồn tại chứ đừng nói đi lên và phát triển”. Ý kiến của Tổng Bí thư cho thấy trách nhiệm to lớn nhưng cũng vô cùng nặng nề của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

1
 

Trước yêu cầu mới đặt ra, ngành Tuyên giáo Phú Yên sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; bám sát thực tiễn cơ sở, nâng cao chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tích cực tham mưu xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng và đạo đức; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, ngành cũng sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở phải thật sự thấm nhuần sâu sắc phương châm công tác tuyên giáo với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; đồng thời luôn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm tốt vai tròcủa những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, tiếp tục viết lên những mốc son mới trong hành trình bảo vệ thành quả, xây dựng và phát triển để sớm hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Yên trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt ra. 

BÙI THANH TOÀN/PYO

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây